header image

ZAKLJUČAK - NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA TURISTIČKE TAKSE

01.08.2019.

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ – opštinski propisi br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština Opštine Kotor na XXVI sjednici održanoj 25. 07. 2019. godine donijela je

ZAKLJUČAK

  1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse.
  2. Navedeni Nacrt stavlja se na javnu raspravu u trajanju 15 dana.
  3. Učesnici javne rasprave svoja mišljenja, primjedbe i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije. 

Broj: 11 –10247
Kotor, 25. 07. 2019. godine

PRILOG: