Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O JAVNOM VODOSNABDIJEVANJU I UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM I ATMOSFERSKIM VODAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

18.11.2022.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj: 01- 018/22- 20181 od 17.11.2022. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o javnom vodosnabdijevanju i upravljanju komunalnim otpadnim  i atmosferskim  vodama na teritoriji Opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 18.11.2022. do 03.12.2022. godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 03.12.2022. godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem      e-mail privreda@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 132 kod Sekretarijata  za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.