Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU PROGRAMA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U OPŠTINI KOTOR 2021 – 2024

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 46/19)...

Saznajte više 12.05.2021.

OBAVJEŠTENJE IZ SEKRETARIJATA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Dana 26.04.2021. godine održan je sastanak predstavnika lokalne uprave – Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti i Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i...

Saznajte više 26.04.2021.

OBILJEŽENA SEDMICA DANA PLANETE NA UZGAJALIŠTU DOO ŠKOLJE BOKE

Povodom obilježavanja sedmice planete Zemlje, predstavnici Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj odazvali su se pozivu uglednog uzgajivača školjki i velikog ekološkog aktiviste...

Saznajte više 22.04.2021.

NAJAVA JAVNOG POZIVA ZA PODRŠKU RAZVOJU RURALNOM TURIZMU KROZ IPARD PROGRAM II

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaviještava da će u narednom periodu biti objavljen PRVI...

Saznajte više 19.04.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Zaključkom predsjednika Opštine Kotor, broj: 0101-018/21-3999, od dana 31.03.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava...

Saznajte više 01.04.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O LINIJSKOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” broj 46/19)...

Saznajte više 31.03.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE O STRATEGIJI ZAPOŠLJAVANJA

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” broj 46/19)...

Saznajte više 31.03.2021.

OBAVJEŠTENJE: PRODUŽAVA SE ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PODRŠKU KROZ IPARD POZIV ZA PRERADU

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj obavještava poljoprivrednike da je produžen rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu podrške kroz TREĆI Javni poziv za...

Saznajte više 16.03.2021.