Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA U OPŠTINI KOTOR ZA 2022. GODINU

Pozivaju se individualni poljoprivredni proizvođači, ribari, marikulturisti i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori, sa sjedištem u Opštini Kotor, a koji su registrovani do dana objavljivanja...

Saznajte više 11.04.2022.

ZAVRŠEN PROJEKAT “PODRŠKA RAZVOJU ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA“

31. marta 2022. godine uspješno je završen projekat „Podrška razvoju ženskog preduzetništva: osnaživanje nezaposlenih žena za preduzetništvo“ koji je Opština Kotor putem Lokalnog partnerstva za...

Saznajte više 07.04.2022.

INFORMATIVNI SASTANAK SA POLJOPRIVREDNICIMA, RIBARIMA I MARIKULTURISTIMA U UTORAK

U skadu sa Odlukom o podsticajima u razvoj poljoprivrede („Sl. List CG – opštinski propisi“, br 050/17, od 07.12.2017., 010/20 od 12.03.2020.) Opština Kotor će...

Saznajte više 31.03.2022.

OBAVJEŠTENJE IZ SEKRETARIJATA ZA PREDUZETNIŠTVO, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

U sklopu intervencije koju sprovodi Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Opštine Kotor "Podrška razvoju ženskog preduzetništva: Osnaživanje nezaposlenih žena za preduzetništvo", Komisija za odabir polaznica GET...

Saznajte više 10.03.2022.

ZAVRŠENA PETODNEVNA GET AHEAD OBUKA

Petodnevna obuka po GET Ahead metodologiji za nezaposlene žene koje žele pokrenuti vlastiti biznis završena je danas. Obuku su sprovele trenerice Olivera Simović i Anđela...

Saznajte više 04.03.2022.

ODLUKA O ODABIRU POLAZNICA GET AHEAD OBUKE

Komisija za odabir polaznica GET Ahead obuke i za vrednovanje biznis planova, na osnovu Javnog poziva za učešće u programu podrške razvoju ženskog preduzetništva koji...

Saznajte više 26.02.2022.

IPARD PREZENTACIJE U UTORAK, 01.03. U 14H U SKUPSTINSKOJ SALI PALATE BIZANTI

Obavještavamo javnost da će se prezentacije tekućeg IV Javnog poziva za Mjere M3: Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda...

Saznajte više 25.02.2022.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

Na osnovu Ugovora o  implementaciji  IA40363686 zaključenom između Međunarodne organizacije rada (MOR) i Opštine Kotor dana 23.12.2021. godine br. 01-018/22-249, Rješenja o formiranju Lokalnog partnerstva...

Saznajte više 16.02.2022.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01- 018/21-18458 od 12.11.2021. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o komunalnom redu i stavljen je na javnu raspravu u trajanju...

Saznajte više 18.11.2021.