Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZMJEŠTANJE DVA 10KV KABLA

14.12.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZMJEŠTANJE DVA 10KV KABLA NA KAT.PARCELAMA 1/1 I 1/2 K.O.MUO I, UZ PUTNI POJAS, OPŠTINA KOTOR

 

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-31655 od 13.12.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje dva 10KV kabla na kat.parcelama 1/1 i 1/2 K.O.Muo I, uz putni pojas, Opština Kotor i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

 

Javna rasprava će trajati od 14.12.2023. do 28.12.2023.godine.

 

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 28.12.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA