Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIKLJUČNOG NN KABLOVSKOG VODA

08.11.2023.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE  PRIKLJUČNOG NN KABLOVSKOG VODA OD POSTOJEĆE STUBNE TRAFOSTANICE STS 10/0,4KV LJEŠEVIĆI DO PRIKLJUČNO MJERNOG ORMARA PLANIRANE FABRIKE ZA PROIZVODNJU MASLINOVOG ULJA

“ČELEBIĆ AGRAR” U KOTORU

 Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-27675 od 07.11.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje  priključnog NN kablovskog voda od postojeće stubne trafostanice STS 10/0,4kV Lješevići do priključno mjernog ormara planirane fabrike za proizvodnju maslinovog ulja “ČELEBIĆ AGRAR” u Kotoru i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 08.11.2023. do 22.11.2023.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor. 

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 22.11.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora. 

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor. 

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA