Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

04.04.2023.

PO Nacrtu Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju-rekonstrukciju raskrsnice (ukrštanje magistralnog puta Tivat-Kotor sa saobraćajnicom iz Privredne zone) i saobraćajnice u Privrednoj zoni u blizini pristupnog platoa do polazne stanice žičare Kotor-Lovćen, ukupne dužine cca 800m. 

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-8017 od 04.04.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju-rekonstrukciju raskrsnice (ukrštanje magistralnog puta Tivat-Kotor sa saobraćajnicom iz Privredne zone) i saobraćajnice u Privrednoj zoni u blizini pristupnog platoa do polazne stanice žičare Kotor-Lovćen, ukupne dužine cca 800m i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 3 dana.

Javna rasprava će trajati od 04.04.2023. do 07.04.2023.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 07.04.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA