Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE NA KAT.PARCELAMA 1152, 2570, 1144/4, 1204/3, 1204/7, 1140/3, 1143, 1204/9, 1210/1, 1145, 1144/5, 1142, 1204/4, 1134/1, 1134/2, 1144/6, 1204/1, 1204/6

27.03.2024.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-5969 od 25.03.2024.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacija sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju saobraćajnice na kat.parcelama 1152, 2570, 1144/4, 1204/3, 1204/7, 1140/3, 1143, 1204/9, 1210/1, 1145, 1144/5, 1142, 1204/4, 1134/1, 1134/2, 1144/6, 1204/1, 1204/6 i 1204/2, sve K.O. Dobrota I i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 27.03.2024. do 10.04.2024.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 10.04.2024.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,
STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA