Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

29.01.2024.

 

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE SA PUMPNOM STANICOM U NASELJU PRŽICE KOJA ĆE SE POSTAVITI U PUTNOM POJASU POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNICE SA PRIKLJUČCIMA I TO NA SLEDEĆIM KAT. PARC. 28, 44, 46, 10/1, 10/25, 10/26, 6/1 SVE K.O. DUB I NA KAT. PARC. 1133/2, 1044/9, 1044/1, 1044/3, 1043/3, 1042 I 1045 SVE K.O. KAVAČ

 

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-1176 od 26.01.2024.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih za izgradnju fekalne kanalizacije sa pumpnom stanicom u naselju Pržice koja će se postaviti u putnom pojasu postojeće saobraćajnice sa priključcima i to na sledećim kat. parc. 28, 44, 46, 10/1, 10/25, 10/26, 6/1 sve K.O. Dub i na kat. parc. 1133/2, 1044/9, 1044/1, 1044/3, 1043/3, 1042 i 1045 sve K.O. Kavač i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 29.01.2024. do 12.02.2024.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 12.02.2024.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA

PRILOG: