Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

SOCIJALNA INKLUZIJA U CRNOJ GORI

INCLUSIONE SOCIALE MONTENEGRO

SOCIJALNA INKLUZIJA U CRNOJ GORI

 

OSNOVNI CILJ projekta je sprovođenje aktivnosti usmjerenih na inkluziju i socijalnu integraciju osetljivih subjekata sa socijalnog i motoričkog aspekta kroz sportsku praksu, u cilju socio-motornog i psihofizičkog oporavka sa posebnom pažnjom na osobe u mladjoj i starijoj dobi, promovišući fizičku aktivnost kao rehabilitacionu, edukativnu i socijalnu praksu po socio-zdravstvenim protokolima.

SPECIFIČNI CILJEVI

 1. Aktiviranje alata pomoći i podrške posvećenih osetljivim subjektima (stariji, socijalno ugroženi, osobe sa poteškoćama u kretanju) > aktivacija Centra za podršku sa multidisciplinarnim timom;
 2. Realizacija ciklusa susreta u cilju podizanja svijesti i edukativnih sastanaka namenjenih mladima iz različitih školskih grupa;
 3. Formiranje Community hub-a za socijalno uključivanje kroz organizaciju plivačkih sportskih aktivnosti za rehabilitaciju i socijalnu inkluziju;
 4. Diseminacija rezultata.

PARTNERSTVO:

LP MUNICIPALITY OF MONFALCONE

ALVIUS

PRO SENECTUTE

MUNICIPALITY OF KOTOR

COMUNITA’ ITALIANA DEL MONTENEGRO

 

Trajanje projekta:

Početak :01/02/2023

Trajanje: 16 months

Završetak: 30/06/2024

 

Ukupan budžet projekta:

150.000,00 €

 

@ism_communityhub