Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Cjenovnik usluga parkiranja

17.10.2014.
Cjenovnik usluga parkiranja

Na XIX sjednici Skupštine opštine Kotor, Odlukom br.11-14955 od 03.10.2014. godine, o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga parkiranja na kat.parc.21/1 i 21/2 KO Kotor - „BENOVO“, DOO “KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR je utvrdjen Cjenovnik usluga parkiranja.Obavještavaju se fizička i pravna lica koja imaju prebivališta odnosno sjedište na području Starog grada i Benova, mogu ostvariti pravo na povlašćene karte nakon podnošenje potrebne dokumentacije uz Obrazac koji se može preuzeti na samom Parkingu u vremenskom intervalu od 07,00 do 19,00 časova svakog radnog dana.