Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

DVA DOGAĐAJA NA ZATVORENOM BAZENU „ZORAN DŽIMI GOPČEVIĆ“ U OKVIRU PROJEKTA SOCIJALNE INKLUZIJE

09.02.2024.
DVA DOGAĐAJA NA ZATVORENOM BAZENU „ZORAN DŽIMI GOPČEVIĆ“ U OKVIRU PROJEKTA SOCIJALNE INKLUZIJE
U okviru projekta „Socijalna inkluzija u Crnoj Gori“  Opština Kotor će  ove nedelje 11.02.2024.godine organizovati dva događaja na zatvorenom bazenu „Zoran Džimi Gopčević“ .
Prvi plivački događaj sa početkom u 10:30h biće posvećen starijim osobama i osobama sa fizičkim invaliditetom. Ovaj događaj se organizuje  u saradnji sa Domom starih 'Grabovac' Risan i Dnevnim boravkom  za starije osobe i lica sa invaliditetom u Rakitama. 
Drugi plivački događaj sa početkom u 11:30h  biće posvećen djeci sa smetnjama u razvoju. Ovaj događaj se organizuje u saradnji sa dnevnim boravkom JU Resursnog centra za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović".
 
Polaznici prve i druge grupe imaće priliku da uz stručno lice rade vježbe zagrijavanja i disanja, a u bazenu vježbe za povećanje obima pokreta, jačanje mišića i program laganog plivanja uz rekvizite.
Podsjećanja radi, Opština Kotor je u prethodnoj godini započela implementaciju projekta “ Socijalna Inkluzija u Crnoj Gori” finansijksi podržanog od strane Regije Friuli Venezia Giulia.
Osnovni cilj projekta je sprovođenje aktivnosti usmjerenih na inkluziju i socijalnu integraciju ranjivih grupa a pogotovo osoba sa invaliditetom čije su fizičke i senzorne sposobonosti dugoročno narušene. Kroz sportsku praksu, u cilju senzo-motornog i psihofizičkog oporavka promoviše se fizička aktivnost kao rehabilitaciona, edukativna i socijalna praksa po socio-zdravstvenim protokolima. Ove aktivnosti pomažu poboljšanje kvaliteta života i zaštite zdravlja, i predstavljaju jedno od sredstava za socijalnu integraciju.
 
Više informacija o samom  projektu ali i o Kalendaru događaja i prijavu za jedan od narednih rekreativnih događaja koji će se u okviru ovog projekta organizovati u zimskom bazenu zainteresovani građani mogu dobiti pozivom na broj +382 063276782  i na Instagram profilu ISM Community (@ism_communityhub).