Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

KONKURS ZA NAJBOLJI DRAMSKI TEKST ZA DJECU I MLADE

27.03.2021.
KONKURS ZA NAJBOLJI DRAMSKI TEKST ZA DJECU I MLADE

U nastavku nalaze se informacije o konkursu koji su raspisali ASSITEJ Crna Gora i Kotorski festival pozorišta za djecu. U pitanju je 5. bijenalni Konkurs za najbolji originalni dramski tekst za djecu i mlade u Crnoj Gori, s ciljem da podstakne razvoj crnogorske dramske literature za dječju i mladu publiku.

Konkurs je otvoren od 3. februara do 1. juna 2021. godine. Pravo učešća imaju autori/ke, državljani/ke Crne Gore i osobe sa statusom trajno naseljenog stranca u Crnoj Gori.

Nagrada Konkursa za najbolji originalni dramski tekst za djecu i mlade podrazumijeva:

 • novčani iznos od 3000 eura
 • praizvedbu u produkciji Kotorskog festivala pozorišta za djecu u pozorišnoj sezoni 2022/2023. godine
 • i prevod teksta na engleski jezik.

Tekstovi koji uđu u najuži izbor konkursa biće preporučeni za izvođenje i dalju afirmaciju.

Stručni žiri će donijeti odluku o nagradi i saopštiti rezultate konkursa najkasnije do 12. jula 2021. godine.

Pravo učešća imaju samo originalni, neobjavljeni i neizvođeni dramski tekstovi. Isti autor može poslati najviše dva djela. Osnovni kriterijumi prilikom donošenja odluke žirija će biti umjetnička vrijednost, inovativnost na planu forme, relevantnost tema i univerzalne vrijednosti u korespodenciji sa dječijim/mladim gledaocem. Žiri zadržava pravo nedodjeljivanja nagrade.

Prijavom na Konkurs kandidat daje saglasnost da ASSITEJ Crna Gora i Kotorski festival pozorišta za djecu imaju pravo na objavu i praizvedbu djela.

Prijave se mogu slati putem ovog linka.