Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

NOVI TERMIN ZBORA GRAĐANA MZ DOBROTA I

13.05.2024.
NOVI TERMIN ZBORA GRAĐANA MZ DOBROTA I

Zbor građana mjesne zajednice Dobrota I koji je trebalo da bude održan  danas odlaže se za 23.05.2024. godine u 18 časova u sali Kulturnog centra Kotor. Sekretarijat za opštu upravu je zbog velike zainteresovanosti građana smatrao da je potrebno da obezbjede prostor većeg kapaciteta od prethodno predviđenog amfiteatra Pomorskog fakulteta.