Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Odgovor Poreske uprave Crne Gore

05.02.2014.
Odgovor Poreske uprave Crne Gore

Povodom pitanja koje je sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije  uputio Poreskoj upravi  Crne Gore, dana 04.02.2014.godine, da li Opština Kotor ispunjava uslove da se nađe na "Bijeloj listi", dobijen je sljedeći odgovor - koji u cjelini prenosimo:


"Uvidom u evidenciju Poreske uprave, evidentno je da Opština Kotor redovno 
podnosi odgovarajuće poreske prijave i izmiruje dospjele poreske obaveze, i 
to obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, čime ispunjava 
uslove da se njeno ime nađe na "Bijeloj listi". S obzirom da prema 
evidenciji Poreske uprave mnogo veći broj poreskih obveznika od onih čija su 
imena objavljena na "Bijeloj listi", ispunjava uslove da se njihovo ime nađe 
na "Bijelol listi", zbog ograničenog broja prednost smo dali poreskim 
obveznicima koji obavljaju privrednu djelatnost i plaćaju osim poreza i 
doprinoosa na lična primanja i druge vrste poreza (PDV, dobit...).
Napominjemo, da iz razloga što je lista ograničena, a da bi se omogućilo i 
drugim poreskim obveznicima koji ispunjavaju date kriteterijume da se nađu 
na istoj, prinuđeni smo da pojedine poreske obveznike koji su se nalazili na 
prethodnoj listi izostavimo iako i dalje ispunjavaju zadate kriterijume.
Takođe ćemo razmotriti mogućnost proširenja liste i da u sledećem periodu na 
"Bijeloj listi" objavimo imena opština, javnih preduzeća i ustanova koja 
koja ispunjavaju zadate kriterijume."

Dragan Janković
Pomoćnik direktora
Sektor za obradu poreskih prijava i poreskih uplata
Poreska uprava Crne Gore