Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OPŠTINA KOTOR I DOM STARIH „GRABOVAC“ ZAJEDNIČKI POKREĆU DNEVNI BORAVAK ZA DEMENTNA LICA U RISNU

17.04.2024.
OPŠTINA KOTOR I DOM STARIH „GRABOVAC“ ZAJEDNIČKI POKREĆU DNEVNI BORAVAK ZA DEMENTNA LICA U RISNU

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić i Srđan Dragomanović, direktor Doma starih „Grabovac” iz Risna, potpisali su danas Sporazum o saradnji u oblasti organizacije rada usluge dnevnog boravka za dementna lica.

Sporazumom je predviđena saradnja u oblasti socijalne zaštite, s ciljem stvaranja uslova za nesmetano funkcionisanje dnevnog boravka za dementna lica u okviru adaptiranog prostora Doma starih „Grabovac“. Ova usluga za sve njegove korisnike biće besplatna.

Dom starih „Grabovac“ obezbijediće kombi vozilo za prevoz i preuzeti cjelokupnu realizaciju usluge dnevnog boravka, troškove hrane, medicinske njege i psihosocijalne podrške za dementna lica, dok će Opština Kotor za potrebe nesmetanog funkcionisanja dnevnog boravka finansirati troškove prevoza za korisnike dnevnog boravka od mjesta stanovanja do Doma starih u Risnu, kao i troškove amortizacije, utrošenog goriva te zaradu vozača.

Pokretanjem dnevnog boravka za dementna lica potvrđena je kvalitetna saradnja Opštine Kotor i Doma starih „Grabovac“ na unapređenju usluga socijalne zaštite namijenjene starijim licima, koja se uz geronto program ogleda i kroz uspješan rad dnevnog boravka za starija i lica sa invaliditetom u Škaljarima.

Potpisivanju sporazuma prisustvovala je i sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor Tatjana Kriještorac, kao i šefica Sektora vaninstitucionalne njege Doma starih „Grabovac“ Katarina Ćoso te Milica Tomović, rukovoditeljka opštinskog Odjeljenja za socijalnu i dječiju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama.