Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OPŠTINA KOTOR ZAPOŠLJAVA PRIPRAVNIKE

27.06.2024.
OPŠTINA KOTOR ZAPOŠLJAVA PRIPRAVNIKE

Opština Kotor raspisuje konkurs za prijem dvanaest pripravnika u organima i službama lokalne samouprave, pozivajući ujedno korisnike studentskih stipendija da se prijave kako bi stekli nova znanja i iskustva, te dobili priliku da pruže lični doprinos sveukupnom razvoju grada i društvene zajednice.

Konkurs će biti raspisan za tri pripravnika sa završenim Pravnim fakultetom, koji će se za samostalno vršenje poslova osposobljavati u Sekretarijatu za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora, Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, kao i Stručnoj službi predsjednika opštine.

U Sekretarijatu za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora prima se i pripravnik sa završenim Arhitektonskim, Građevinskim, Šumarskim ili nekim od tehničkih fakulteta, dok će za tri pripravnika sa diplomom Građevinskog, Arhitektonskog ili Elektrotehničkog fakulteta biti raspisan konkurs za rad u Sekretarijatu za investicije Opštine Kotor.

Jedan pripravnik sa srednjim obrazovanjem planiran je u Komunalnoj policiji, a isto obrazovanje vrijedi i za četiri pripravnika koja će se osposobljavati u Službi zaštite i spašavanja.