Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OTVOREN DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE U RAKITAMA

11.09.2023.
OTVOREN DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE  U RAKITAMA

 

Danas je svečano otvoren Dnevni boravak za starije osobe i lica sa invaliditetom u Rakitama. Opština Kotor je obezbijedila prostor, tehničke uslove i značajan dio finansijskih sredstava. Projekat je realizovan u saradnji sa JU Dom starih ,,Grabovac“, kao jedinom licenciranom ustanovom za pružanje ove vrste usluga.

Prvi čovjek grada, Vladimir Jokić istakao je da će ovaj objekat sasvim sigurno pružiti ne samo novi sadržaj, već će obezbijediti bolji kvalitet života našim najstarijim sugrađanima. On će pružiti priliku da se ljudi u trećem dobu okupljaju u moderno opremljenom prostoru u centru grada koji je prilagođen njihovim potrebama.

“Današnje otvaranje je samo nastavak naše politike da budemo posebno obazrivi prema osjetljivim grupama. Intencija Opštine Kotor, naše politike je da nastavimo sa razvijanjem sadržaja za najosjetljivije grupe u našem gradu kako bi osobama treće dobi život učinili što je moguće ljepšim”, rekao je Jokić i u nastavku zahvalio svima koji su bili uključeni u realizaciju ovog projekta - Ministarstvu, Domu starih i posebno opštinskom Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti koji se svakodnevno bavi ovom tematikom.

Opština Kotor je u prethodnoj i ovoj godini izdvojila ukupno 48.000 eura za ovu namjenu. Uprava Doma starih “Grabovac”, sa kojom je Opština potpisala ugovor, usmjerila je 23.000 eura za opremanje Dnevnog boravka i prilagođavanje neophodnim standardima. Ovogodišnja budžetska sredstva u visini od 25.000 eura biće korišćena za mjesečne troškove održavanja prostora, računa, kao i dijela naknada za rad i funkcionisanje usluge.

Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović je rekao da je ovo sedamnaesti objekat ove vrste u Crnoj Gori i da država ovim nastavlja da obezbjeđuje uslove za osjetljive grupe. Korisnici će imati mogućnost da prisustvuju raznim edukacijama, radno okupacionim i svim drugim aktivnostima koje će im pomoći da se uključe u normalan život.

Znači, obezbijediće inkluziju ranjivih grupa na teritoriji opštine Kotor. Ministarstvo rada i socijalnog staranja i ubuduće će podržati otvaranje ovakvih i sličnih objekata, naglasio je ministar, koji je direktoru Danas uručio licencu za rad Dnevnog boravka.

Radno vrijeme Dnevnog boravka biće od 08h do 16h radnim danima, a u njemu će moći da boravi istovremeno dvadeset korisnika sa prebivalištem u opštini Kotor. Rješenja za boravak izdavaće opštinski Centar za socijalni rad.

Dom starih “Grabovac” će angažovati stručne radnike i saradnike, a osim obezbjeđivanja sigurnog okruženja i osnaživanja korisnika biće vođena njihova i evidencija pruženih usluga, kao i procjena korisnika radi izrade individualnih planova i evaluacije kvaliteta pruženih usluga.

“Veliku zahvalnost treba odati Opštini Kotor koja je za ovu namjenu dala izuzetan prostor u samom centru grada i za čije je opremanje izdvojila značajna sredstva”, rekao je direktor Doma starih “Grabovac” Srđan Dragomanović. On je naglasio da će Dnevni boravak  pružati usluge za dvadeset korisnika, koji će imati  besplatan obrok, priliku da učestvuju u društvenim igrama i raznim radionicama a biće im obezbijeđeno i mjerenje pritiska, psiho-socijalna podrška, mjerenje šećera u krvi i drugo.

Uz već započetu saradnju na realizaciji usluge geronto programa, početkom rada Dnevnog boravka u opštini Kotor se upotpunjava set vaninstitucionalnih servisa namijenjenih starijim osobama u gradu, što direktno doprinosi boljem kvalitetu njihovog života.

U okviru dnevnog boravka rukovodiće se i radom geronto službe. Cilj je da po uzoru na razvijene gerontološke centre Kotor promoviše politiku zadržavanja starijih lica u svojim domovima i izbjegavanje sještaja u specijalizovanim institucijama. Time će, uz podršku i zajedničko djelovanje zajednice, ove osobe imati bezbjedniju i lagodniju starost odnosno bolje uslove za život sa invaliditetom.

Otvaranje dnevnog boravka je jedan od koraka ka ostvarivanju opštinske strategije usmjerene na kvalitetniji život starije populacije i osoba sa invaliditetom. U tom cilju će Opština i nadalje budžetom opredjeljivati sredstva za ovu namjenu.

PR SLUŽBA OPŠTINE KOTOR