Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

POČETAK NAPLATE NAKNADE ZA OBILAZAK BEDEMA I TVRĐAVE SVETI IVAN

02.03.2024.
POČETAK NAPLATE NAKNADE ZA OBILAZAK BEDEMA I TVRĐAVE SVETI IVAN

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava posjetioce Kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan, da će u skladu sa Odlukom o očuvanju, turističkoj valorizacij i naknadi koja se plaća prilikom obilaska Kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan od 01.marta 2024 godine početi naplata naknade za obilazak Kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan.

Naknada će se naplaćivati u periodu od 01.03 do 30.11. prema sledećem rasporedu:

- 08,00 -18,00h od 01.03. do 30.04.
- 07,00 - 20,00 h od 01.05. do 30.09.
- 08,00 - 17,00 h od 01.10. do 30.11.

Naplata naknade se vrši na dva ulaza i to:

- ulaz na „Parilu“, iza crkve Blažene Ozane ( punkt I)
- ulaz na „Škaljarskoj pjaci“, ( punkt II)

Naknada koja se plaća pri obilasku Kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan individualno iznosi 15,00 eura.
U skladu sa Odlukom, naknadu nijesu dužna plaćati lica koja su u sastavu političkih, privrednih, kulturnih, vjerskih i drugih delegacija u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori i Opštini Kotor, lica koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Crne Gore, lica sa posebnim potrebama-invalidna lica, djeca do 12 godina starosti, kao ni posjetioci koji vrše obilazak bedema u dane vjerskih praznika, a prema rasporedu Biskupskog ordinijata Kotor.
Sve dodatne informacije možete dobiti u Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, Stari grad br.317, preko telefona 032-325-860 ili putem službenog maila: prihodi@kotor.me

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE OPŠTINE KOTOR