header image

Posjeta delegacija iz Moldovije, Gruzije i Ukrajine

25.04.2018.
blog image

Opštinu Kotor je 25. aprila posjetila delegacija iz Moldavije, Gruzije i Ukrajine. Motiv posjete ove internacionalne grupe bio je upoznavanje sa dobrom praksom Kancelarije za međunarodnu saradnju u  korišćenju pretpristupnih fondova za finansiranje razvojnih projekata Opštine Kotor.

Delegaciju je primio potpredsjednik Opštine sa saradnicima.

Na sastanku je bilo riječi o značajnom učešću Kotora u programima prekogranične i teritorijalne saradnje, kroz koje opština Kotor kreira osnovne preduslove za jačanje svojih kapaciteta u procesu pridruživanja Crne Gore EU i boljoj regionalnoj i ekonomskoj povezanosti.