header image

POTPISAN SPORAZUM O FINANSIRANJU PROJEKATA NVO U KOTORU - RELOAD

19.04.2018.
blog image

Opština Kotor, u saradnji sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, u sali Opštine Kotor, organizovala je potpisivanje sporazuma o finansiranju projekata NVO u Kotoru.Događaj je dio Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (Reload), koji sprovodi UNDP, finansira EU, a Opština Kotor je jedna od pet lokalnih samouprava u Crnoj Gori koje su odabrane kao partneri u sprovođenju Reload programa, čija je ukupna vrijednost 10 miliona eura za 6 zemalja/teritorija učesnica.

U okviru Reload Javnog konkursa koji je Opština Kotor raspisala 23.februara 2018 godine, Komisija za ocjenu projektnih predloga nevladinih organizacija je 11.aprila izvršila evaluaciju svih pristiglih projektnih predloga.
Komisiju su činili predstavnici Opštine Kotor, UNDP i nevladinog sektora, a nakon dostavljanja rang liste Partnerski odbor programa usvojio je odluku komisije.

Prioriteti ovogodišnjeg konkursa Reload-a bili su zaštita životne sredine, prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, borba protiv nasilja i zaštita i inkluzija ranjivih grupa, omladinska politika i zaštita životinja. Od ukupno šest pristiglih projekata izabrana su tri.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić izrazio je zadovoljstvo povodom učešća kotorske opštine u Reload projektu i tom prilikom istakao značaj projekta koji će direktno uticati na poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva i ukupnog društvenog ambijenta u lokalnoj zajednici.

Predstavnica UNDP-a i menadžerka na projektu, Dženana Šćekić, naglasila je važnost projekta koji predstavlja model raspodjele javnih sredstava nevladinom sektoru kroz transparetan i otvoren način, gdje se jasnim procedurama i pravilima dodijeljuju sredstva nevladinim organizacijama u skladu sa lokalnim prioritetima čime građani i zajednica mogu dobiti konkretne benefite.

Potpredsjednica Opštine Kotor, Ljiljana Popović Moškov, istakla je da će ovakvi programi, ali i opštinska Odluka o finansiranju nevladinog sektora, doprinjeti da ljudi prepoznaju značaj civilnog sektora i da uzmu veće učešće.

Sporazum o finansiranju NVO projekata potpisale su podržane NVO iz Kotora i to ispred Eko centar Delfin Žarko Radulović, ispred NVO Expeditio Aleksanda Kapetanović, te ispred NVO Ante Portas Nada Matković.
Događaju su prisustvovali ispred Opštine Kotor, predsjednik Vladimir Jokić, potpredsjednica Ljiljana Popović Moškov, savjetnica iz Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Katica Brkanović, savjetnica za protokol Aleksandra Milić, kao i predstavnice UNDP-a menadžerka projekta Dženana Šćekić i koordinatorka
projekta Jelena Miljanić.