header image

POTPISANI UGOVORI SA KORISNICIMA SUBVENCIJA ZA 2022. GODINU

20.05.2022.
blog image
Na Javni pozivi za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u Opštini Kotor za 2022. godinu, broj: 16-307/22-5765    od dana 07.04.2022. godine, koji je trajao 10 kalendarskih dana, pristiglo je 18 zahtijeva.
Shodno Programu podsticajnih mjera subvencija u poljoprivredi na području Opštine Kotor za 2022. godinu Podnosioci zahtijeva mogli su konkurisati za podršku koja se dodijeljuje za: voćarsku proizvodnju, maslinarstvo, povrtarstvo i cvjećarstvo, pčelarstvo, stočarstvo, organsku poljoprivredu, ribarstvo i marikulturu, uzgoj i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja.
U prostorijama Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, danas je Sekretarka Andrea Vukšić sa Korisnicima sredstava zaključila 17(ugovora) Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza o podsticajima u poljoprivredi za 2022. godinu.
Korisnicima sredstava u ovoj godini biće isplaćen iznos od 31,917.81 eura, na osnovu prihvaćenih zahtijeva, dok je po granama poljoprivrede to iznos za:
 
  1. Voćarstvo – 3,125.09 eura
  2. Maslinarstvo -  7,631.01 eura
  3. Povrtarstvo i cvjećarstvo – 2,708.95 eura
  4. Pčelarstvo –11,953.85 eura
  5. Stočarstvo – 4,653.63 eura
  6. Ribarstvo i marikulturu – 1,845.28 eura.