Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

POZIV NA PREZENTACIJU - UNAPREĐENJE JAVNOG PREVOZA U KOTORU

29.01.2024.
POZIV NA PREZENTACIJU - UNAPREĐENJE JAVNOG PREVOZA U KOTORU

Expeditio vas poziva na prezentaciju pod nazivom "Unapređenje javnog prevoza u Kotoru + Primjer pozitivne prakse iz Šibenika", koja će se održati u prostoru Kreativnog Huba (Stari zatvor), u utorak 30. januara 2024. sa početkom u 18:00h.

Pošto je prostor za prezentaciju ograničen na 30 osoba, molimo Vas da najkasnije do ponedjeljka 29.1. prijavite učešće ovdje PRIJAVA ZA PREZENTACIJUUkoliko kapacitet sale bude popunjen, a želite da pratite dogadjaj, prenos uživo će biti online preko FB stranice EXPEDITIO (informacija će biti blagovremeno na stranici).

Javni prevoz je neizostavni dio svakodnevnog života, igra izuzetno važnu ulogu u smanjenju saobraćajnih gužvi i trebalo bi da predstavlja održiv, pristupačan i siguran način transporta, naročito za društveno ranjivije grupe (mlade, penzionere, OSI, žene...). Zbog toga vjerujemo da je usredsređenost na ovu temu od izuzetne važnosti za ukupan napredak zajednice na teritoriji opštine Kotor.

Prezentacija će se sastojati od:

 • Predstavljanja istraživanja "GRAĐANI/KE O UNAPREĐENJU JAVNOG PREVOZA NA TERITORIJI KOTORA" koje uključuje predlog politika za poboljšanje javnog gradskog prevoza na području opštine Kotor -  Tatjana Rajic, NVO Expeditio
 • Predstavljanja PRIMJERA DOBRE PRAKSE javnog prevoza u Šibeniku - gospodin Petar Mišura (online uključivanje)

U okviru Expeditio istraživanja, sproveli smo upitnik koji se sastojao od ~25 pitanja i u kome je učestvovalo 640 građana/ki (aktivnih i potencijalnih korisnika/ca prevoza) sa teritorije Kotora.

Kroz stavove građana istraživali smo neke od sljedećih aspekata javnog prevoza:

 • Kako građani ocjenjuju trenutno stanje javnog prevoza u Kotoru
 • Koliko često koriste javni prevoz
 • Koje aspekte postojećeg sistema gradskog prevoza smatraju pozitivnim
 • Sa kojim se problemima/izazovima najčešće suočavaju pri korišćenju javnog prevoza
 • Da li su trenutne linije javnog prevoza adekvatne za potrebe građana/ki
 • Da li su cijene karata prihvatljive
 • Šta bi trebalo uraditi da se poboljša kvalitet javnog prevoza u Kotoru
 • Da li građani/ke imaju predloge za nove linije ili promjene postojećih ruta
 • Da li bi građani/ke češće koristili gradski prevoz u slučaju njegovog poboljšanja
 • Da li građani/ke vide vezu između sadašnjeg stanja na polju gradskog saobraća i korupcije
 • Mišljenja o međugradskom saobraćaju i povezanosti Kotora sa okolnim opštinama
 • Stavovi o uvođenju vodenog prevoza itd.

Vaše prisustvo i učešće je od velikog značaja za dodatno razumijevanje potreba i sugestija građana/ki. Očekujemo zanimljivu diskusiju i razmjenu ideja.

Pošto je prostor za prezentaciju ograničen na 30 osoba, molimo Vas da najkasnije do ponedjeljka 29.1. prijavite učešće ovdje PRIJAVA ZA PREZENTACIJU 

Za one koji žele da prate događaj online, biće organizovan live stream (prenošenje uživo) preko FB stranice NVO Expeditio.