header image

PRIJAVA ZA MJESTO U DIGITALNOM HUB - u

22.02.2021.
blog image

Popuni prijavu i među prvima postani dio Digitalnog Hub-a u Starom gradu u Kotoru!
Digitalni Hub počinje sa radom 01. septembra, 2021. godine.

Tragamo za novim idejama i ljudima koji su spremni da pokrenu sopstveni tehnološki biznis i freelancerima koji traže inspirativan i motivišući prostor u kome će stvarati.

Opština Kotor sprovodi projekat Razvoj digitalnih inovacijskih centara (Development through DIHs). U toku trajanja projekta, od 01. septembra, 2021. godine. do 01. septembra 2022. godine, prostor za rad u Digitalnom Hub-u možete koristiti besplatno.

Ovaj projekat ima za cilj da riješi problem nekonkurentnosti projektnog područja , nedovoljno izgrađene poslovne infrastrukture, nedostatka specifičnog znanja i vještina koji su generator konkurentnosti privrednih subjekata, kao i nedostatka umrežavanja preduzetnika. Projekat se fokusira na razvoj digitalne tehnologije kroz uspostavljanje digitalnog inovacijskog centra i na osnovni pristup rješavanja zajedničkih izazova koji će se ogledati kroz umrežavanje kao moderan poslovni model.

Sve što kreirate u Digitalnom Hub-u ostaje u Vašem vlasništvu, dakle Opština Kotor ne polaže prava na to.

Digitalni HUB će sadržati modernu tehnologiju kao što su SMART board, kompjuteri i multifunkcionalni štampači koji su na raspolaganju korisnicima, video opremu i konferencijsku salu. Prostor je ograničen na 4 stalna korisnika iz različitih djelatnosti. Ukoliko Vam uslovi odgovaraju, popunite naš upitnik. Prijava traje do 01. maja 2021. godine, nakon čega slijedi proces evaluacije prijava. Konačni rezultati biće objavljeni na sajtu Opštine Kotor 15. jula 2021. godine.


Dođite, stvarajte i iskoristite priliku koja vam se pruža.


Opština Kotor

 

Prilog : prijava