Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Priznanje za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi

18.12.2013.
Priznanje za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi

Opština Kotor je od strane Zajednice opština Crne Gore dobila priznaje za najbolju praksu u oblasti ,,Turistički potencijali u funkciji lokalnog razvoja". Na sjednici održanoj u Podgorici 6. decembra odlučeno je da Opštine Budva i Kotor dobiju priznaje u ovoj oblasti za prezentaciju pod nazivom “Implementacija Katastra turističkih kapaciteta – GIS opština Budva i Kotor”. Prezentacija je dio projekta " Podrška strateškom planiranju", koji realizuju opštine Kotor i Budva u saradnji sa Regijom Emilija Romanja iz Italije.    

 

Ovaj projekat u okviru SEENET programa ima za cilj ječanje opština Budva i Kotor u strateškom planiranju, sa posebnim akcentom na odnos između turizma i zaštite životne sredine.

U okviri projekta Opština Kotor je kao donaciju dobila hardver i softver za GIS -Geografsko informacioni sistem, namjene za planiranje u turizmu. Vrijednost donirane opreme i usluga za opštine Budva i Kotor iznosi 64.550 eura. Opštinama su uz dostavljenu opremu pružene i obuka i tehnička podrška u korišćenju sistema.