Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

REALIZACIJA PROJEKTA SOCIJALNE INKLUZIJE NA ZATVORENOM BAZENU „ZORAN DŽIMI GOPČEVIĆ“

01.02.2024.
REALIZACIJA PROJEKTA SOCIJALNE INKLUZIJE NA ZATVORENOM BAZENU „ZORAN DŽIMI GOPČEVIĆ“

U nedelju 04.02.2024.godine u 10:30h na zimskom bazenu „Zoran Džimi Gopčević“, biće održan drugi plivački događaj posvećen starijim osobama i osobama sa fizičkim invaliditetom. Ovaj događaj se organizuje u saradnji sa Udruženjem paraplegičara Kotor, Domom starih “Grabovac” Risan i Dnevnim boravkom za starije osobe i lica sa invaliditetom u Rakitama. Polaznici druge grupe imaće priliku da uz stručno lice rade vježbe u bazenu.

Prvi plivački događaj ove vrste posvećen starijim osobama održan je na zatvorenom bazenu „Zoran Džimi Gopčević“ prošle nedelje. U prethodnoj godini Opština Kotor je započela implementaciju projekta “Socijalna inkluzija u Crnoj Gori” finansijski podržanog od strane Regije Friuli Venezia Giulia.

Osnovni cilj projekta je sprovođenje aktivnosti usmjerenih na inkluziju i socijalnu integraciju ranjivih grupa a pogotovo osoba sa invaliditetom čije su fizičke i senzorne sposobonosti dugoročno narušene. Kroz sportsku praksu, u cilju senzo-motornog i psihofizičkog oporavka promoviše se fizička aktivnost kao rehabilitaciona, edukativna i socijalna praksa po socio-zdravstvenim protokolima.

U okviru projekta „Socijalna inkluzija u Crnoj Gori“  Opština Kotor će  organizovati niz događaja posvećenih osobama koje pripadaju ranjivim grupama na zatvorenom bazenu „Zoran Džimi Gopčević“.

Više informacija o samom  projektu ali i o Kalendaru događaja i prijavu za jedan od narednih rekreativnih događaja koji će se u okviru ovog projekta organizovati u zimskom bazenu zainteresovani građani mogu dobiti pozivom na broj +382 063276782.