header image

SAOPŠTENJE POVODOM OBILJEŽAVANJA PRVOG APRILA

02.04.2021.
blog image

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv alkoholizma ( 1.april ) predstavnice Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i RR rodnu ravnopravnost su u saradnji sa delegiranim nastavnicima/cama osnovnih i srednjih škola odražale radionicu na temu “ Alkoholizam i mladi”.

Tom prilikom učenici su se upoznali sa uzrocima, opasnostima , problemima i posljedicama zloupotrebe alkohola. Alkohol je danas treći vodeći faktor rizika po zdravlje ljudi, čija zloupotreba uzrokuje brojna fizička i psihička oštećenja i visok procenat smrtnih slučajeva (2.5 miliona ljudi godišnje). Sudeći po podacima WHO u Crnoj Gori ima između 12 i 13 hiljada alkoholičara, što znači da je ovim problemom pogođeno oko 50 000 ljudi u našoj zemlji.

Aktivnim učešćem i konstruktivnom diskusijom markirali smo ovaj problem kao sve češće prisutan među mladima . Adolescenti predstavljaju rizičnu grupu samim tim što je mladost razdoblje eksperimentisanja i oblikovanja identiteta.

Ranom prevencijom utičemo na smanjenje faktora rizika kod mladih , kada su u pitanju izazovi sa kojima se svakodnevno susreću .