Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

„SOCIJALNA INKLUZIJA U CRNOJ GORI“: ZAVRŠNI PLIVAČKI DOGAĐAJ NA KOTORSKOM BAZENU

18.04.2024.
„SOCIJALNA INKLUZIJA U CRNOJ GORI“: ZAVRŠNI PLIVAČKI DOGAĐAJ NA KOTORSKOM BAZENU

Na bazenu „Zoran Džimi Gopčević“ ove nedjelje, 21.aprila, termin će biti rezervisan za petnaesti, završni plivački događaj u okviru projekta „Socijalna inkluzija u Crnoj Gori“. 

Prvi plivački događaj, koji počinje u 12 sati, biće posvećen starijim osobama sa fizičkim invaliditetom, kao i pacijentima koji su  smješteni u Specijalnoj bolnici za psihijatriju „Dobrota”.  Na drugom plivačkom događaju sa početkom u 13 sati učestvuju djeca školskog uzrasta, kao i djeca sa smetnjama u razvoju.  

U saradnji sa Domom starih „Grabovac” Risan, Dnevnim boravkom za starije osobe i lica sa invaliditetom u Rakitama, Resursnim centrom za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” i Specijalnom bolnicom za psihijatriju „Dobrota”, na dosadašnjim plivačkim događajima učestvovale su starije i osobe sa fizičkim i mentalnim invaliditetom, djeca sa smetnjama u razvoju,  kao i mladi sa oštećenjem sluha i/ili govora. Projektni tim podstiče međusobnu interakciju različitih ranjivih grupa na plivačkim događajima, ukazuje na značaj sporta u svakodnevnom životu i promoviše sport kao inkluzivni alat u kojem su svi jednaki, nezavisno kojoj ranjivoj grupi  pripadaju. 

Svake nedjelje od 28. januara  organizuju se plivački događaji za različite ranjive grupe u našem gradu, koje pod nadzorom stručnog lica – fizioterapeuta, rade prilagođene vježbe u bazenu, tako da pomažu u opsegu njihovih pokreta ili snage, u zavisnosti od opšteg stanja i potreba.  

Nadamo se da će ovaj projekat podstaći  građane Kotora da dođu na Bazen „Zoran Džimi Gopčević“ i da učešćem na plivačkim događajima pruže podršku socijalnoj inkluziji kroz fizičku aktivnost.  

Opština Kotor je u prethodnoj godini započela implementaciju projekta „Socijalna Inkluzija u Crnoj Gori”, čiji je cilj sprovođenje aktivnosti usmjerenih na inkluziju i socijalnu integraciju ranjivih grupa, a pogotovo osoba sa invaliditetom čije su fizičke i senzorne sposobonosti dugoročno narušene, kroz sportsku praksu, u cilju senzo-motornog i psihofizičkog oporavka, promovišući fizičku aktivnost kao rehabilitacionu, edukativnu i socijalnu praksu Projekat je finansijski podržan od strane italijanske regije Friuli Venezia Giulia.