Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

U KOTORU ČIST VAZDUH

24.05.2024.
U KOTORU ČIST VAZDUH
Izvještaj o kvalitetu vazduha na teritoriji Crne Gore za april 2024.godine možete pogledati na sledećem linku: www.epa.org.me, objavljenom na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Izvještaj o kvalitetu vazduha na teritoriji Crne Gore pripremio je Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica d.o.o.
 
Tokom aprila 2024.godine, na mjernom mjestu u Kotoru nisu registrovana prekoračenja graničnih vrijednosti mjerenih parametara.
 
U prilogu dio iz Izvještaja koji se odnosi na mjerenje kvaliteta vazduha na mjernom mjestu u Kotoru za april 2024.godine.