header image

XXXII SJEDNICA SO KOTOR

08.11.2019.

Na osnovu člana 19. Poslovnika Skupštine Opštine Kotor,

SAZIVAM

XXXII sjednicu Skupštine Opštine Kotor, koja će se održati 18. 11. 2019. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 09,30 sati, u sali za sjednice Skupštine Opštine Kotor, Palata Bizanti, Stari grad.

S poštovanjem,

Predsjednik,
Jovo Suđić, s. r.