Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5/18

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5/18 za izdavanje u zakup na privremeno korišćenje pokretnih kućica za prodaju kolača,peciva,ruštula, palačinki,kobasica, sitne ribe i školjki, pomfrita uz kuvano...

Read more 28.12.2018.

Javna rasprava - Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2019. godinu

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine pripremio Predlog Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2019. godinu.Javna rasprava o...

Read more 27.11.2018.

NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 0101- 17180 od 15.11.2018.godine utvrdio je Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2019. godinu. Nacrt Odluke stavlja se na...

Read more 15.11.2018.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS 10/0,4 kV „ORAHOVAC-SIMENS INŽENJERING“ SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13831 od 13.09.2018.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dts 10/0,4 kv „Orahovac-simens inženjering“ sa uklapanjem u...

Read more 02.10.2018.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS 10/0,4 kV MORINJ SA UKLAPANJEM U SN I NN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13797 od 13.09.2018.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju  DTS 10/0,4 kV Morinj sa uklapanjem u SN...

Read more 02.10.2018.

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE “21. NOVEMBAR” 2018 GODINA

Povodom „21. Novembra“ – Dana opštine Kotor  i ove godine pojedincima i pravnim licima iz Kotora, kao i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine...

Read more 01.10.2018.

Podrška individualnom kulturnom stvaralaštvu

Javni poziv za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu iz oblasti muzike, književnosti, nauke, filma i pozorišta, za autorska djela stvaralaca/teljki sa područja opštine Kotor...

Read more 25.09.2018.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE P0 NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS 10/0,4 kV „ORAHOVAC-SIMENS INŽENJERING" SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13831 od 13.09.2018 godine, utvrđen је Nacrt  Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dts 10/0,4 kv „Orahovac-simens inženjering" sa uklapanjem...

Read more 18.09.2018.

CALL FOR PUBLIC DISCUSSION

The president of t he Kotor Municipality has, by Conclusion no. 01-977 from 26.01.2018 declared the outlines for the following documents: Decision for compensation for utility...

Read more 31.01.2018.