header image

OBAVJEŠTENJE ZBOR MUO

04.12.2019.

Prostorija mjesne zajednice Muo bila je sinoć ispunjena do posljednjeg mjesta građanima sa ovog područja, koji su vrlo zainteresovano došli da izaberu nove organe upravljanja, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života u svom mjestu. Poštujući odredbe Odluke o mjesnim zajednicama o potrebnom broju građana, Zboru su prisustvovala 53 punoljetna građanina sa prebivalištem na području ove mjesne zajednice. Na Zboru, građani su jednoglasno donijeli odluku da novi Savjet MZ Muo broji 7 članova i u isti su izabrani: Miroslav Marković, Milorad Krivokapić, Anka Krivokapić, Seda Vukašinović, Branislav Vujović, Radmila Krivokapić i Đuro Marković.

Nakon izbora članova Savjeta, građani su javnim glasanjem, od imenovanih članova Savjeta, izabrali Milorada Krivokapića za predsjednika i Branislava Vujovića za zamjenika predsjednika Savjeta MZ Muo.

Izabran je i Nadzorni odbor od 3 člana, u sastavu: Jelena Marković, Slavko Vukašinović i Vjera Jovanović.

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU