Kotor

JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI PREKID RADNOG ODNOSA UZ ISPLATU OTPREMNINE

27.10.2017.
JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI PREKID RADNOG ODNOSA  UZ ISPLATU OTPREMNINE

Na osnovu člana 2 Odluke o utvrđivanju načina i visine otpremnine za sporazumni prekid radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor ( „Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 43/17), Predsjednik Opštine Kotor upućuje

J A V N I   P O Z I V 

za sporazumni prekid radnog odnosa uz isplatu otpremnine

PRILOG:

Povezane vijesti