Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Opština Kotor dio NETCET mreže

18.01.2014.
Opština Kotor dio NETCET mreže

Potpredsjednik Opštine Kotor Tvrtko Crepulja, danas je potpisao Memorandum o saradnji između gradova  Venecije i Kotora, koji podrazumijeva ulazak Opštine Kotor u mrežu Jadranskih gradova NETCET. Cilj Jadranske mreže gradova je podizanje svijesti građana o njihovoj ulozi u očuvanju morskih kornjača i morskih sisara. Opština Kotor će ukazivati široj javnosti na opasnosti, koje prijete ovim ugroženim vrstama i učestvovati u akcijama, na direktnom smanjenju rizika za morske životinje Aktivnosti koje se u okviru projekta NETCET realizuju u Crnoj Gori, predočene  su od strane predstavnika Instituta za biologiju mora, kao i ciljevi koje projekat treba da ostvari, kako u nacionalnim tako i u međunardnim okvirima. Predstavnici Opštine Kotor, će dobiti poziv za učešće na  završnoj konfereciji projekta, koja će se održati u Veneciji u julu tekuće godine. Ovom prilikom će  uzeti učešće u radionici i podjeliti  svoja iskustva, u cilju planiranja budućih projektnih aktivnosti.