Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Javne rasprave Sekretarijata za imovinsko - pravne poslove

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br 01-018/23-3048 od  14.02.2023 utvrdio je - Nacrt Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama -Nacrt Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za...

Saznajte više 14.02.2023.

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA KAT.PARC. 954 1 K.O. LASTVA JAVNIM NADMETANJEM

Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na period do privođenja namjeni, ali ne duži od 5 godina, nepokretnosti u državnoj  svojini na kojoj je ...

Saznajte više 22.11.2017.

TREĆI JAVNI POZIV

Za prodaju putničkog vozila marke AUDI A6 QUATTRO, godina proizvodnje 2014.godina, br.šasije WAUZZZ4G1EN168875, zapremina/snaga motora 2967/180, crne boje u vlasništvu Opštine Kotor, sa početnom cijenom...

Saznajte više 06.07.2017.

JAVNI POZIV ZA PRODAJU PUTNIČKOG VOZILA MARKE AUDI A6 QUATTRO

Za prodaju putničkog vozila marke AUDI A6 QUATTRO, godina proizvodnje 2014.godina,  br.šasije WAUZZZ4G1EN168875, zapremina/snaga motora 2967/180, crne boje u vlasništvu Opštine Kotor, sa početnom cijenom...

Saznajte više 05.06.2017.

DRUGI JAVNI POZIV ZA PRODAJU PUTNIČKOG VOZILA MARKE AUDI A6 QUATTRO

Za prodaju putničkog vozila marke AUDI A6 QUATTRO, godina proizvodnje 2014.godina,  br.šasije WAUZZZ4G1EN168875, zapremina/snaga motora 2967/180, crne boje u vlasništvu Opštine Kotor, sa početnom cijenom...

Saznajte više 05.06.2017.

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRENOSTI JAVNIM NADMETANJEM

1. Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na period do 5 godina, nepokretnosti u državnoj svojini, čiji je subjekt raspolaganja Opština Kotor, i to:...

Saznajte više 06.09.2015.

JAVNI POZIV ZA PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA JAVNIM NADMETANJEM (AUKCIJOM)

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Saznajte više 10.02.2015.

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRENOSTI JAVNIM NADMETANJEM

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini ("Sl.list CG" br. 21/09), i člana 4 i 9. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari...

Saznajte više 08.04.2014.

JAVNI POZIV ZA PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Saznajte više 08.04.2014.