Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

14.02.2023.

Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br 01-018/23-3048 od  14.02.2023 utvrdio je

- Nacrt Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama

-Nacrt Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata

-Nacrt Odluke o utvrđivanju najnižeg iznosa zakupnine za privremene objekte montažnog karaktera i za zemljište na kojem se postavljaju , odnosno grade

Vrijeme trajanja javne rasprave utvrđeno je u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će biti održana u periodu od  14.02.2023.god. do 28.02.2023. god.

Nacrti Odluka biće objavljeni na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera- Radio Kotora.

Zainteresovani, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe, sugestije i predloge, mogu dostaviti do 28.02.2023. god. u pisanoj formi na e-mail adresu pravna.zastita@kotor.me   ili  preko Građanskog biroa Opštine Kotor.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za imovinsko pravne poslove opštine Kotor.

Centralna Javna rasprava povodom navedenih dokumenata, u prisustvu predstavnika Sekretarijata za imovinsko pravne poslove opštine Kotor , održaće se u Palati  "Bizanti " dana 28.02.2023. godine  (utorak ),  u periodu od 11.00 h.do 13.00h 

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za imovinsko pravne poslove opštine Kotor. 

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032 325-856, kod Sekretarijata  za imovinsko pravne poslove

opštine Kotor.

Sastavni dio ovog Poziva su

 - Nacrt  Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama.

 - Nacrt Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata

-Nacrt Odluke o utvrđivanju najnižeg iznosa zakupnine za privremene objekte montažnog karaktera i za zemljište na kojem se postavljaju , odnosno grade

 

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove opštine Kotor

Povezane vijesti