Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU UREĐENJA PROSTORA SA PROGRAMOM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I PROGRAMOM URBANE SANACIJE OPŠTINE KOTOR ZA 2024 GODINU

28.11.2023.