Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Javne rasprave Sekretarijata za zastitu prirodne i kulturne bastine

JAVNA RASPRAVA - ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT FUNKCIONISANJA OBJEKTA DALJINSKO UPRAVLJANJE KONTROLNO - MJERNE STANICE `TROJICA` - NAMJENE KONTROLA I MONITORING RADIO FREKVENTNOG SPEKTRA U CRNOJ GORI

Obavještava se zainteresovanu javnost da je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost iz Podgorice, podnijela zahtjev za izdavanje Ekološke saglasnosti na Elaborat o procjeni...

Saznajte više 19.07.2019.

JAVNA RASPRAVA - PROGRAMA ZAŠTITE I OČUVANJA PODRUČJA KOTORA ZA 2019. GODINU

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine pripremio Predlog Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2019. godinu. Javna rasprava o...

Saznajte više 27.11.2018.

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVINSKIM OTPADOM ZA PERIOD 2017 - 2020 GODINE

Shodno Zaključku Skupštine Opštine Kotor br.11-9389 od 26.06.2017.godine, utvrđen je Nacrt Lokalnog Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2017-2020 godine, i isti...

Saznajte više 11.07.2017.

NACRT LOKALNOG ENERGETSKOG PLANA OPŠTINE KOTOR 2016 – 2025. GODINA

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 23.12.2015.godine utvrdila Nacrt Lokalnog energetskog Plana Opštine Kotor 2016 – 2025. godina. Javna rasprava...

Saznajte više 05.01.2016.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BIODIVERZITET

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 15.12.2015.godine utvrdila Nacrt Lokalnog akcionog Plana za biodiverzitet Opštine Kotor 2015 – 2020....

Saznajte više 05.01.2016.

JAVNA RASPRAVA - PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA PODRUČJA KOTORA ZA 2016. GODINU

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 15.12.2015.godine utvrdila Nacrt Program zaštite i očuvanja za 2016. godinu. Javna rasprava će trajati...

Saznajte više 05.01.2016.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA NACRT PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE UGLJOVODONIKA U PODMORJU CRNE GORE

Obavještava se javnost da će se u periodu od 24.12.2015. do 28.02.2015. godine održati:JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA...

Saznajte više 31.12.2015.