header image

Odluke i ugovori

Na osnovu Zakona o izmjeni i dopuni zakona o lokalnoj samoupravi (sl.list br. 00-39/12-1/22) i obavezi da se na internet stranici lokalne samouprave objavljuju odluke o dodjeli poslova i usluga i zaključenih ugovora sa pravnim i fizičkim licima, kao i pojedinačnih odluka i drugih akata i ugovora zaključenih u postupku raspolaganja imovinom uopšte , objavljuju se ugovori  : 
 

2020

 

2019