Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Odluke i ugovori 2013

Na osnovu Zakona o izmjeni i dopuni zakona o lokalnoj samoupravi (sl.list br. 00-39/12-1/22) i obavezi da se na internet stranici lokalne samouprave objavljuju odluke o dodjeli poslova i usluga i zaključenih ugovora sa pravnim i fizičkim licima, kao i pojedinačnih odluka i drugih akata i ugovora zaključenih u postupku raspolaganja imovinom uopšte , objavljuju se ugovori  :