Kotor

JAVNI POZIV ZA PRODAJU - PRENOS PRAVA SVOJINE NA KAT. PARC. 109 - 17 K.O. PRIVREDNA ZONA JAVNIM NADMETANJEM

20.08.2019.