Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNO OBAVJEŠTENJE ZAKUPCIMA TERASA

29.03.2024.

Pozivaju se zakupci terasa ispred ugostiteljskih objekata da preuzmu zahtjeve koji se odnose na  zakup terase u 2024.Zahtjevi se mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za imovinsko pravne poslove (kancelarija br.8)

 

SEKRETAR

Nebojša Mandić ,dipl.pravnik