Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O VISINI NAKANADE I NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

12.12.2022.

Po Nacrtu Odluke o visini naknade i način plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje, prečišćavanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda na teritoriji opštine Kotor.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj: 01- 018/22 - 21817 od 12.12.2022. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o visini naknade i način plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje, prečišćavanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda na teritoriji opštine Kotor.i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 12.12.2022. do 27.12.2022. godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 27.12.2022. godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem      e-mail privreda@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 132 kod Sekretarijata  za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

 

SEKRETARIJAT

ZA RAZVOJ PREDUZENIŠVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ