header image

Sve vijesti

blog 1

POZIV ZA TENDER

Opština Kotor ovim putem objavljuje poziv za iskazivanje zainteresovanosti za učešće na tenderu br. 018-019/20-13662 koji se sprovodi u okviru TELE.DOC projekta koji se kofinansira iz...

Saznajte više 22.09.2020.
blog 1

PLAN INTEGRITETA 2020 - 2021

              Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“ broj 53/14 i 42/17) i člana 82 Statuta Opštine Kotor...

Saznajte više 22.09.2020.
blog 1

OTVORENA IZLOŽBA DIKINE KOLANE I BORŠE DIJANE DIKE SAVELJIĆ

Izložba unikatnog nakita i ukrasnih torbi Dijane Dike Saveljić „Dikine kolane i borše“, koju je Opštinska javna ustanova “Muzeji” Kotor organizovala u saradnji sa lokalnom...

Saznajte više 21.09.2020.

JAVNI POZIV ZA IZBOR NEZAVISNOG PROCJENJIVAČA ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 26b Odluke o visini,kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi, broj 39/17, 36/19, 54/19,11/20...

Saznajte više 18.09.2020.
blog 1

OTVOREN OMLADINSKI KLUB U KOTORU

U prostorijama Kulturnog centra "Nikola Đurković" Kotor, danas je otvoren omladinski klub. Zvaničnom otvaranju prisustvovali su: direktor Direktorata za mlade Nenad Koprivica, sekretarka za kulturu,...

Saznajte više 17.09.2020.

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

Na osnovu člana 6 Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi broj 41/19), a saglasno Odluci...

Saznajte više 17.09.2020.
blog 1

ZA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE IZDVOJENO 140 000 EURA

Predsjednik  Opštine Kotor Željko Aprcović primio je učenike svih Osnovnih škola sa područja naše opštine. Tekuća godina praćena brojnim izazovima nije umanjila nivo odgovornosti koji...

Saznajte više 16.09.2020.

INDIVIDUALNO KULTURNO STVARALAŠTVO - LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

Na osnovu Javnog poziva za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu broj 07-633/20-10494 od 23.07.2020. godine i stava 2 i 3 Rješenja Predsjednika Opštine o imenovanju Komisija za...

Saznajte više 16.09.2020.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE NDTS 10 - 0.4 KV 1X630KVA KAVAČ 6 SA UKLAPANJEM U 10KV MREŽU, NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 485 I 1131 KO KAVAČ, U ZAHVATU DUP - A KAVAČ, OPŠTINA KOTOR

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost   da je...

Saznajte više 16.09.2020.