header image

Sve vijesti

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU JAVNE TRIBINE

Odlaže se Javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja (T2) ''Risan bay'', na kat. parc. 895/1 i 900...

Saznajte više 22.02.2021.
blog 1

PRIJAVA ZA MJESTO U DIGITALNOM HUB - u

Popuni prijavu i među prvima postani dio Digitalnog Hub-a u Starom gradu u Kotoru!Digitalni Hub počinje sa radom 01. septembra, 2021. godine. Tragamo za novim idejama...

Saznajte više 22.02.2021.
blog 1

PRIJAVA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA ZA ZANATSKO - PREDUZETNIČKU DJELATNOST

Popuni prijavu i postani korisnik prostora za zanatsko-preduzetničku djelatnost u Starom gradu u Kotoru! Opština Kotor sprovodi projekat Razvoj digitalnih inovacijskih centara (Development through DIHs). U...

Saznajte više 22.02.2021.
blog 1

MINISTAR EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA RATKO MITROVIĆ NA SASTANKU SA PREDSJEDNICIMA BOKELJSKIH OPŠTINA

Budući strateški razvoj Crne Gore biće definisan kroz Zavod za prostorno planiranje i urbanizam koji će stoprocentno kontrolisati država, kazao je ministar ekologije, prostornog planiranja...

Saznajte više 19.02.2021.

JAVNA RASPRAVA - IZGRADNJA BENZINSKE STANICE ZA SNABDIJEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA I TNG - OM

Poštovani, Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Orhan Arslan, Bulevar Svetog...

Saznajte više 18.02.2021.
blog 1

PREDSJEDNIK OPŠTINE KOTOR VLADIMIR JOKIĆ U POSJETI GRADSKOJ MUZICI KOTOR

Gradska muzika Kotor predstavlja, uz Bokeljsku mornaricu i SPD „Jedinstvo“ jednu od tri tradicionalne organizacije od posebnog značaja za grad Kotor.Po arhivskim podacima, osnovana je...

Saznajte više 17.02.2021.