Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

POZIV NA JAVNU RASPRAVU - BUDŽET ZA 2014 GODINU

28.11.2013.
POZIV  NA JAVNU RASPRAVU - BUDŽET ZA 2014 GODINU

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 28.11.2013. godine utvrdila Nacrte sledećih dokumenata:

1.  Nacrt Odluke o Budžetu opštine Kotor za 2014. godinu 

 
Vrijeme javne rasprave za navedene Nacrte utvrđeno je u trajanju od 15 dana, odnosno od 29.11.2013. godine do zaključno sa 13.12.2013. godine.
 
Javna rasprava povodom navedenih dokumenata, u prisustvu predstavnika Opštine i Direkcije, održaće se : 
 
05.12.2013. godine (četvrtak)
– za MZ  Radanovići, Lastva Grbaljska, Savina, Vranovići, Gornji Grbalj i Glavatičići 
   u prostorijama škole u Radanovićima, sa početkom u 17,00 sati.
– za MZ Škaljari,Kavač i Mirac u prostorijama MZ Škaljari,sa početkom u 19,00 sati
 
06.12.2013. godine (petak)
– za  MZ Morinj, Risan, Donje i Gornje Krivošije i Perast  u  prostorijama MZ Risan  
   sa početkom u 17,00 sati.
– za MZ Dobrota  II i Orahovac u prostorijama MZ Dobrota II – Sv. Stasije sa 
   početkom u 19,00 sati. 
 
09.12.2013. godine (ponedeljak)
 –  za MZ Muo, Prčanj i Stoliv u prostorijama MZ  Stoliv,sa početkom u 17,00 sati
–  za MZ Dobrota I u prostorijama MZ Dobrota I, sa početkom u 19,00 sati
 
10.12.2013. godine (utorak)
–  za MZ Stari grad – u Palati ”Bizanti”, sa početkom  u 19,00 sati.
 
Zainteresovani svoje primjedbe mogu dostaviti na e-mail opštine Kotor, e-mail prihodi@opstinakotor.com, e-mail urbanizam@opstinakotor.com i Direkcije komunko@t-com.me ili putem pošte na adresu:  – Opština Kotor - Stari grad br. 320
                –  Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb.
 
                -  Opština Kotor                                          
                                          Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije
                                          Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje
                                          Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora