Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

JAVNI POZIV SUTVARA

U prilogu je dokumentacija:...

Saznajte više 11.07.2023.

JAVNI POZIV DOBROTA

U prilogu je dokumentacija:...

Saznajte više 11.07.2023.

OBAVJEŠTENJE ZAKUPCIMA TERASA

                                                 ...

Saznajte više 03.07.2023.

OBAVJEŠTENJE ZAKUPCIMA TERASA

Obavještavaju se zakupci javnih površina –terasa da su u obavezi dostaviti potvrdu Sekretarijata za lokalne prihode ,budžet i finansije  o izmirenim obavezama po osnovu zakupa...

Saznajte više 16.06.2023.

JAVNO OBAVJEŠTENJE ZAKUPCIMA TERASA

Shodno članu 8 Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjeklt raspolaganja je Opština Kotor, radi postavljanja privremenih objekata (“Sl...

Saznajte više 13.03.2023.

JAVNO OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 87. Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 056/14 020/15, 040/16, 037/17), Sekretarijat za imovinsko pravne poslove Opštine Kotor...

Saznajte više 03.03.2023.