Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU OPŠTINE KOTOR JAVNIM NADMETANJEM (AUKCIJOM)

Predmet prodaje: Komisija sa sprovođenje javnog poziva za javno nadmetanje (aukciju) radi prodaje pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Kotor, oglašava prodaju nepokretnosti u vlasništvu...

Saznajte više 20.10.2022.

OBAVJEŠTENJE - MOTORNA VOZILA

Na osnovu čl. 3 st. 4 Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za...

Saznajte više 23.07.2020.

PONUDA ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL MARKE AUDI A6

Dana 21.07.2017.godine, do 11,00 časova, Komisija za prodaju je kontatovala da nije bilo Ponuda za kupovinu putničkog vozila marke Audi A6 „Quattro“, koja prodaja je...

Saznajte više 26.07.2017.

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRENOSTI JAVNIM NADMETANJEM

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini ("Sl.list CG" br. 21/09), i člana 4 i  9. Uredbe o  prodaji  i davanju u zakup  stvari...

Saznajte više 26.07.2014.