Kotor

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

JAVNI POZIV SUTVARA

Dokumentacija javnog poziva je u prilogu:...

Saznajte više 19.01.2023.

JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU OPŠTINE KOTOR JAVNIM NADMETANJEM (AUKCIJOM)

Predmet prodaje: Komisija sa sprovođenje javnog poziva za javno nadmetanje (aukciju) radi prodaje pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Kotor, oglašava prodaju nepokretnosti u vlasništvu...

Saznajte više 20.10.2022.

OBAVJEŠTENJE - MOTORNA VOZILA

Na osnovu čl. 3 st. 4 Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za...

Saznajte više 23.07.2020.

PONUDA ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL MARKE AUDI A6

Dana 21.07.2017.godine, do 11,00 časova, Komisija za prodaju je kontatovala da nije bilo Ponuda za kupovinu putničkog vozila marke Audi A6 „Quattro“, koja prodaja je...

Saznajte više 26.07.2017.