header image

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

OBAVJEŠTENJE - MOTORNA VOZILA

Na osnovu čl. 3 st. 4 Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za...

Saznajte više 23.07.2020.

PONUDA ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL MARKE AUDI A6

Dana 21.07.2017.godine, do 11,00 časova, Komisija za prodaju je kontatovala da nije bilo Ponuda za kupovinu putničkog vozila marke Audi A6 „Quattro“, koja prodaja je...

Saznajte više 26.07.2017.

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRENOSTI JAVNIM NADMETANJEM

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini ("Sl.list CG" br. 21/09), i člana 4 i  9. Uredbe o  prodaji  i davanju u zakup  stvari...

Saznajte više 26.07.2014.

JAVNI POZIV ZA PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini ("Sl.list CG" br. 21/09), člana 4 i 9. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u...

Saznajte više 26.07.2014.