Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sve vijesti

Obavještenje

Uprava za kadrove u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore u skladu sa planom obuke za lokalnu samoupravu koji je donjet od strane nacionalnog savjeta...

Saznajte više 19.06.2014.
blog 1

Poklon Opštoj bolnici Kotor

Opština Kotor je poklonila novi klima uređaj Službi za anesteziologiju i reanimatologiju u cilju obezbeđenja boljih uslova za rad ove službe. Riječ je uređaju marke...

Saznajte više 17.06.2014.
blog 1

Uručene diplome najboljim učenicima kotorskih škola

Na prigodnoj svečanosti u palati Bizanti, danas su uručene diplome "Luča" najboljim maturantima i polumaturantima kotorskih osnovnih i srednjih škola. Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović...

Saznajte više 16.06.2014.
blog 1

Jadransko-jonske omladinske igre

Od 6. do 9. juna u Ankoni biće održane prve Jadransko-jonske omladinske igre u makroregionu. Ukupno 119 sportista, uzrasta od 13. do 16. godina iz...

Saznajte više 05.06.2014.

Sprečavanje konflikta interesa

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština u skladu sa Planom obuke za lokalnu samoupravu za period april-jul 2014.godine, koji je donio Nacionalni savjet...

Saznajte više 05.06.2014.
blog 1

Zahvalnica predsjednici Opštine Kotor

Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović danas je primila predstavnike pobratimskog grada Santa Barbare. Oni  su uručili zahvalnicu predsjednici Ćatović, za  doprinos Opštine Kotor u organizovanju...

Saznajte više 04.06.2014.
blog 1

Predsjednici Ćatović uručen Orden viteza italijanske zvijezde

Predsjednici Opštine Kotor Mariji Ćatović svečano je uručen Orden viteza italijanske zvijezde, 2. juna u Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici. Zbog naročite zasluge u promociji...

Saznajte više 04.06.2014.
blog 1

Posjeta Simona Suture, predsjednika Komisije za evropske poslove Senata Republike Francuske

Tokom svog boravka u Crnoj Gori, predsjednik Komisije za evropske poslove Senata Republike Francuske, Simon Sutura posjetio je grad Kotor i ovom prilikom se susreo...

Saznajte više 04.06.2014.

DUP Morinj

Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana MorinjProgramski zadatak za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana MorinjOdluka o izradi strateške procjene uticaja...

Saznajte više 03.06.2014.

OBAVJEŠTENJE O ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Poštovani građani, investitori i izvođači građevinskih radova obavještavamo Vas da u skladu sa odredbom Odluke o uređenju grada i naselja privodite završetku sve započete građevinske...

Saznajte više 01.06.2014.