Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sve vijesti

UGOVORI - TRADICIONALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE 2021

U prilogu možete preuzeti dokument:...

Saznajte više 06.07.2021.
blog 1

DONACIJA SAJTOVA U VRIJEDNOSTI OD 25.000 EURA ZA 25 PRIVREDNH SUBJEKATA

Opština Kotor u saradnji sa agencijom Laganoo d.o.o, raspisuje konkurs za izradu 25 sajtova za privrednike s ciljem da se doprinese razvoju poslovanja privrednih subjekata...

Saznajte više 01.07.2021.

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OBJEKTA CENTRALNIH DJELATNOSTI - HIPERMARKET VOLI

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 01.07.2021.
blog 1

OPŠTINA KOTOR PRVI PUT UPOTRIJEBILA VJEŠTAČKU INTELIGENCIJU

U prvoj polovini tekuće godine Opština Kotor je završila značajan i veoma interesantan projekat o upoređivanju važećih katastarskih podataka o izgrađenom fondu sa najnovijim satelitskim...

Saznajte više 30.06.2021.

Izvještaj o javnoj raspravi

U prilogu možete preuzeti izvještaj o javnoj raspravi sprovednoj po Nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u Opštini Kotor 2021-2024....

Saznajte više 29.06.2021.

OBAVJEŠTENJE FIZIČKIM LICIMA KOJI SU OBVEZNICI POREZA NA NEPOKRETNOST I TURISTIČKE TAKSE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava fizička lica koji su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse, da je u toku...

Saznajte više 26.06.2021.
blog 1

SAOPŠTENJE POVODOM ODLAGANJA FILMA BORISA MALAGURSKOG

Uvijek ću prvo izabrati interes grada, bezbjednost i sigurnost građana Povodom zlonamjernog saopštenja potpisanog sa koalicija „Za budućnost Kotora“ gdje su iznijete neistine na moj račun,...

Saznajte više 24.06.2021.